DU HỌC NGAY ĐI

United Kingdom / Birmingham

Birmingham City University

Đặc điểm chương trình

- Chương trình cử nhân - Chương trình thạc sỹ - Chương trình thạc sỹ nghiên cứu - Chương trình đào tạo từ xa - Phát triển tiếp chuyên môn - Khóa học ngắn hạn - Khóa học mở số lượng lớn

Đứng thứ 105 trong Times University Guide 2018

Đứng thứ 101 trong the Guardian University Guide 2018

Top 30 trường đại học tại Anh

Gồm 3 cơ sở chính và những khu vực hỗ trợ nằm xuyên suốt thành phố

24,000 sinh viên từ 80 quốc gia

Chương trình Ngành học Chuyên ngành Bậc học Học phí

Đứng thứ 4 về ngành Kịch nghệ (theGuardian University League Table 2018)

Đứng thứ 103 ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing (theGuardian University League Table 2018)

5 Học bổng cử nhân toàn phần tối đa £12,000

- Với các chuyên ngành: Kinh doanh, Luật & Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật, Thiết kế và truyền thông, Kỹ sư máy tính&xây dựng môi trường hoặc Sức khỏe, giáo dục và khoa học đời sống.

Học bổng hệ sau đại học £2,000

-Được trao dựa trên lộ trình học vấn và điểm phải được quy đổi tương đương hệ thống ở Anh:

• Bằng giỏi: học bổng £2,000

• Bằng khá: học bổng £1,500

• Bằng trung bình khá: học bổng £1,000

• Có bằng: học bổng £500

Thông tin về trường:

https://goo.gl/xdHStG

https://goo.gl/QdfiDQ