DU HỌC NGAY ĐI

United Kingdom / Newcastle

Northumbria Newcastle University

Đặc điểm chương trình

"- Chương trình cử nhân - Chương trình sau đại học - Phát triển tiếp chuyên môn - Khóa học ngắn hạn"

Đứng thứ 66 trong Times University Guide 2018

Đứng thứ 48 trong the Guardian University Guide 2018

Đứng trong top 101-150 trong Times Higher Education Ranking Young University Rankings 2017

Top 20 về các ngành Điện, Kỹ sư Điện, Vật lý, Thiết kế và Giáo dục

Top 30 về các ngành Nông nghiệp, Hộ lý hộ sinh, Du lịch, Cộng đồng và quan hệ công chúng, Luật, Quy hoạch đô thị, Chuyên khoa Y tế , Kiến trúc dân dụng và Tội phạm học

35,000 sinh viên từ 135 quốc gia

Chương trình Ngành học Chuyên ngành Bậc học Học phí

Đứng thứ 9 trong ngành Thiết kế Thủ công (theGuardian University League Table 2018)

Học bổng cử nhân toàn thời gian £9,250

Học bổng cử nhân bán thời gian £500 (mỗi 10 tín chỉ)

2017-2018: - Học bổng hệ sau đại học toàn thời gian: £5,665

                    - Học bổng hệ sau đại học bán thời gian: £2,850

2018-2019: - Học bổng hệ sau đại học £14,995

Những video giới thiệu trường:

https://goo.gl/vSGXFe

https://goo.gl/chUw6D