DU HỌC NGAY ĐI

United Kingdom / Murica - Spain

UCAM

Đặc điểm chương trình

- Bằng Cử nhân - Bằng Thạc sĩ - Bằng Thạc sĩ trực tuyến - Chương trình du học - Chương trình ngoại ngữ - Khóa học ngắn hạn

Theo U-Multirank của EU, UCAM là trường đại học tốt nhất ở châu Âu để nghiên cứu Công nghệ thông tin và Tâm lý học.

UCAM được coi là “Đại học thể thao”.

- Hạng nhất trong bảng xếp hạng Huy chương Quốc gia.

- Hạng nhất trong Team Sports.

15.541 sinh viên, 470 giáo viên bên ngoài và 20 trường đại học đối tác quốc tế.

Chương trình Ngành học Chuyên ngành Bậc học Học phí

Trường đại học tốt nhất ở châu Âu để nghiên cứu Công nghệ thông tin và Tâm lý học (U-Multirank của EU)

Theo nền tảng học vấn của sinh viên, các giá trị cá nhân và các đặc điểm độc đáo, có thể được chỉ định một công việc thực tập bán thời gian tại một trong các phòng ban của UCAM

Học bổng thể thao 20%-100%

Xem thêm thông tin về trường:

https://goo.gl/afSLVF

https://goo.gl/aCLo8P