DU HỌC NGAY ĐI

United Kingdom / Viên - Áo

Modul

Đặc điểm chương trình

- Chương trình dự bị - Cử nhân - Thạc sĩ - MBA - Tiến sĩ

25 trường đại học có hiệu suất hàng đầu trong các ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu trên thế giới.

100 năm xuất sắc trong ngành  giáo dục.

Giáo dục tiên tiến trong các lĩnh vực , công nghệ truyền thông mới, quản trị công , phát triển bền vững và quản lý du lịch và khách sạn.

650 sinh viên, 31 ngoại ngữ được cung cấp và 101 quốc tịch khác nhau

Chương trình Ngành học Chuyên ngành Bậc học Học phí

Xếp hạng 68 trong UI GreenMetric ranking của World Universities 2017

Học bổng thương mại Vienna Chamber

- Cử nhân: €9.000 cho chương trình 3 năm, €14.000 cho chương trình 4 năm

- Thạc sĩ Khoa học: €5.000 Euro, MBA: €7.000

- Tích hợp thành công với thị trường lao động Áo sau khi tốt nghiệp.

Giảm €4.000 Học phí sau đại học:

€ 5,000 Thạc sĩ Xuất sắc

- Trên 80% và cao hơn

Giảm €5.000 cho anh chị em

- Anh chị em của sinh viên hiện tại nộp đơn vào MU Vienna

- Anh chị em ruột áp dụng cho cùng một ký nhập học (Chi phí giảm chỉ được đưa ra một lần)

Mức giảm này không liên quan đến chương trình nghiên cứu và có thể được kết hợp với các khoản giảm khác.

Tối đa 50% Học bổng Next Generation cho các ứng viên học tiến sĩ.

Xem thêm thông tin về trường:

https://goo.gl/vLgfGv

https://goo.gl/s73tSH