DU HỌC NGAY ĐI

United Kingdom / Lincoln

University of Lincoln

Đặc điểm chương trình

- Chương trình cử nhân - Chương trình sau đại học - Phát triển chuyên môn (Khóa học ngắn hạn, Đào tạo từ xa...)

Đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng  TheGuardian University Guide năm 2019

Đứng vị trí 43 trong TheComplete University Guide 2018

Top 10 về những ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn, Giải trí và Du lịch

Gồm 4 trường trực thuộc: trường Nghệ thuật, trường Khoa học tự nhiên, trường Khoa học xã hội, trường Kinh doanh quốc tế

14000 sinh viên và 1600 nhân viên với 100 quốc tịch khác nhau

Chương trình Ngành học Chuyên ngành Bậc học Học phí

Đứng hạng 9 trong ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn, Giải trí và Du lịch năm 2018 (Bảng xếp hạng trường đại học)

Học bổng Cử nhân toàn cầu £2,000

- Đảm bảo học bổng cho tất cả sinh viên học cử nhân năm 1.

Học bổng Top-up £1,000

- Đảm bảo học bổng cho tất cả sinh viên học thẳng năm cuối chương trình Top-up

Học bổng sau đại học toàn cầu £2,000

- Đảm bảo học bổng cho tất cả thạc sĩ/thạc sĩ nghiên cứu theo học Đại học Lincoln với điểm 2:2 (Điểm trung bình 6.5) hoặc tương đương.

Học bổng dành cho học sinh ưu tú tại Việt Nam £5,000

- Điểm trung bình đạt 7.0/IELTS đạt 6.0

- Đơn xin học bổng/Bài luận 300 từ.

Để biết thêm thông tin về trường:

https://goo.gl/P6huFC

https://goo.gl/wmPt5S