DU HỌC NGAY ĐI

Lịch thi IELTS

Ngày Giờ Địa Điểm Chi Tiết
2018-08-18 Hà Nội, Hồ Chí Minh Academic and General Training
2018-08-25 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic
2018-09-13 Hà Nội, Hồ Chí Minh Academic
2018-09-08 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic and General Training
2018-09-15 Hà Nội, Hồ Chí Minh Academic
2018-09-20 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic and General Training
2018-10-11 Hà Nội, Hồ Chí Minh Academic
2018-10-13 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic and General Training
2018-10-20 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic
2018-10-27 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Academic and General Training